Nasze realizacje


Podczas wieloletniej praktyki zawodowej prowadziliśmy kompleksowe obsługi geodezyjne znanych obiektów Wrocławia, współpracując również z innymi firmami geodezyjnymi:

Obiekty filtrów węglowych i piaskowych Wrocław Na Grobli – MPWiK; g. wyk. – Hydrobudowa S.A.
Obiekt Klasztorny i Dom Pomocy Społecznej,

Wrocław, ul. Farna. Gener. wykonawca: INTEGER S.A.
Wrocławski Park Wodny

ul. Borowska, g. wykon. – Hydrobudowa Warszawa
Nadzór geodezyjny dot. osiadania i przemieszczania Kompleksu Budowlanego przy pracach wiertniczo-geologicznych

ul. Mączna Wrocław. G. wyk. Geoservice Wrocław
Budynki Wielorodzinne TBS

ul. Wilanowska, g. wykon. Arkop Sp. j.
Klasztor Sióstr Elżbietanek ul. Św. Józefa

g. wyk. – Arkop Sp. J.
Osiedle Chabrowe I, Wysoka

g. wyk. – INTEGER S.A
Muzeum Narodowe

remont. wyk. – INTEGER S.A.
Centrum Sportów Wodnych

ul. Na Grobli: g. wyk. – INTEGER S.A.
Centrum Turystyczno-Biznesowe przy Hali Stulecia

g. wyk. – ARKOP S.J. i wiele innych
Bunkier / Muzeum Sztuki Współczesnej

ul. Legnicka, Wrocław
Budynki mieszkale „Osiedle Innova”, „Osiedle Moderno”

ul. Nyska, Wrocław