Oferta


Oprócz wszystkich prac niżej wymienionych wykonujemy również inne nietypowe prace, przy których można wykorzystać naszą wiedzę, narzędzia i umiejętności.
Ceny dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Wykonujemy następujący zakres prac geodezyjnych:

 

 • Wskazanie granic nieruchomości
 •  

 • Pomiary powierzchni działki
 •  

 • Niwelacja terenu
 •  

 • Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych
 •  

 • Wytyczenie obiektu pod wykop
 •  

 • Wytyczenie osi konstrukcyjnych obiektu na ławice ciesielskie/chudym betonie
 •  

 • Wytyczenie osi konstrukcyjnych obiektu na płytę/ławę fundamentową
 •  

 • Przenoszenie osi konstrukcyjnych na poszczególne kondygnacje
 •  

 • Pomiary pionowości obiektów budowlanych oraz szybów windowych
 •  

 • Niwelacje stropów
 •  

 • Wyznaczenie punktów wysokościowych na terenie inwestycji oraz poszczególnych kondygnacjach
 •  

 • Pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych
 •  

 • Wytyczenie sieci podziemnych oraz elementów zagospodarowania terenu
 •  

 • Wytyczenie elementów drogowych
 •  

 • Pomiary budowli przemysłowych
 •  

 • Pomiary powierzchni lokali
 •  

 • Pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli
 •  

 • Pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu
 •  

 • Mapa powykonawcza budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu


Skontaktuj się z nami!